Porez na dohodak

PRIJAVA POREZA NA DOHODAK FIZIČKIH OSOBA

  1. REZIDENTNOST U POREZNOM SMISLU

Građanima se smatraju fizičke osobe koje mogu biti obveznici:

  • poreza na dohodak od nesamostalnog rada po osnovi primitka plaće i mirovine (radnici i umirovljenici), u zemlji i inozemstvu
  • poreza na dohodak od drugog dohotka (autori, umjetnici, učenici/studenti, članovi skupštine nadzornog ili upravnog odbora, te trgovački putnici koji uključuju i agente, akvizitere, tumače, prevoditelje, turističke djelatnike, konzultante, sudske vještake i druge slične djelatnosti kad im se primici za rad ne isplaćuju kao plaća, dohodak ne utvrđuju na temelju propisanih poslovnih knjiga i nisu osigurani po osnovi obavljanja tih djelatnosti),

Read more