ESIF Krediti za rast i razvoj

„ESIF Krediti za rast i razvojje financijski instrument za koji sredstva osiguravaju Europski strukturni i investicijski fondovi (ESIF) i poslovne banke, u omjeru 50:50, i iz kojeg se financiraju nove dugoročne investicije malih i srednjih poduzetnika.

U provedbi ovog financijskog instrumenta sudjeluju tri poslovne banke: Erste&Steiermärkische Bank d.d., Privredna banka Zagreb d.d. i Zagrebačka banka d.d., koje je za provedbu ovlastila Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR), kao upravitelj ESIF sredstava imenovan od Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.

Read more

Nova minimalna plaća za 2018.

Za 2018. godinu primjenjuje se nova svota minimalne bruto plaće. Vlada RH je utvrdila visinu minimalne plaće za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine u bruto svoti od 3.439,80 kuna, a odnosi se na puno radno vrijeme. Nova minimalna plaća će se obračunavati za mjesec siječanj, a uobičajeno će se isplaćivati u veljači. Najniža plaća za nepuno radno vrijeme utvrđuje se razmjerno minimalnoj plaći za puno radno vrijeme i satima rada na koje je radnik prijavljen. Tako radniku zaposlenom na nepuno radno vrijeme (pola radnog vremena) od 20 sati tjedno minimalna plaća ne može iznositi manje od 1.719,90 kn mjesečno.

Read more