Neoporezivi primici povećavaju se na 7.500 kuna

Od 1. prosinca ove godine na snagu će stupiti odredba prema kojoj će se neoporezivi dio za božićnice, regres i ostale nagrade i naknade radnicima povećati s 2.500 kuna na 7.500 kuna, najavio je na sjednici Vlade Zdravko Marić, ministar financija, predstavljajući porezne izmjene za 2019. godinu.

Plaću do 7.500 kuna neto prima više od četiri petine zaposlenih u Hrvatskoj. Ovogodišnje povećanje neoporezivog dijela takvih “nagrada” iznosi pet tisuća kuna, a plaću do tog iznosa prima oko 40 posto zaposlenih u Hrvatskoj.

“Naš je prijedlog da korigiramo ukupni iznos godišnjih neoporezivih primitaka koji idu za prigodne nagrade. To su u pravilu božićnica, uskrsnica i regres. Mi proširujemo ne samo iznos, nego i obuhvat, dakle kako god to poslodavac nazvao i zaposlenik primio – bila to već spomenuta božićnica, regres, uskrsnica, godišnji obrok, 13. plaća, to je na njima da definiraju i u to se nećemo petljati”, rekao je ministar Marić.

Izvor: Vlada Republike Hrvatske

PLAĆE DIREKTORA/ČLANOVA UPRAVE OD 01.01.2019.

Nacrtom Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima se od 01. siječnja 2019. godine ukidaju dva doprinosa na osnovicu i to doprinos za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti od 1,7% i doprinos za zaštitu zdravlja na radu od 0,5%.

Istovremeno će se povećati doprinos za zdravstveno osiguranje s 15% na 16,5%, što ima za cilj doprinijeti saniranju financijskih poteškoća u sustavu zdravstva. Predlaže se propisivanje minimalne godišnje osnovice za obračun doprinosa u iznosu umnoška prosječne plaće, koeficijenta 0,65 i brojke 12 razmjerno razdoblju u kojemu je obnašana dužnost člana uprave trgovačkog društva i/ili izvršnog direktor trgovačkog društva i/ili upravitelja zadruge.

Ukoliko ste do sad bili član uprave, izvršni direktor trgovačkog društva ili upravitelj zadruge na način da ste:

  1. zaposleni u društvu na nepuno radno vrijeme uz obračun dohotka na razmjerni dio minimalne osnovice za direktore/članove uprave
  2. zaposleni u drugom društvu na puno radno vrijeme uz obračun dohotka ispod minimalne osnovice za direktore/članove uprave
  3. zaposleni u drugom društvu na nepuno radno vrijeme uz obračun dohotka ispod minimalne osnovice za direktore/članove uprave
  4. zaposleni u društvu na puno radno vrijeme uz obračun dohotka na minimalnu osnovicu za direktore/članove uprave
  5. zaposleni u društvu na nepuno radno vrijeme uz obračun dohotka na minimalnu osnovicu za direktore/članove uprave
  6. zaposleni u drugom društvu na puno radno vrijeme uz obračun dohotka na minimalnu osnovicu za direktore/članove uprave
  7. zaposleni u drugom društvu na puno radno vrijeme uz obračun dohotka iznad minimalne osnovice za direktore/članove uprave
  8. zaposleni u drugom društvu na nepuno radno vrijeme uz obračun dohotka iznad minimalne osnovice za direktore/članove uprave

svakako na vrijeme saznajte koje su Vaše obveze od 01. siječnja 2019. godine.

Za navedenu situaciju pod rednim brojem 1. potrebno je od 01. siječnja 2019. godine započeti s obračunom doprinosa na minimalnu osnovicu za direktore/članove uprave, dok obveza isplate plaće nije propisana.

Za navedene situacije pod rednim brojem 2. i 3. godišnjim obračunom će se utvrditi eventualna razlika doprinosa po rješenju Porezne uprave. Obveznik plaćanja razlike doprinosa utvrđene rješenjem Porezne uprave je član uprave odnosno izvršni direktor trgovačkog društva.

Predložena promjena ni na koji način neće utjecati na one članove uprava koji i danas obračunavaju doprinose na osnovicu obračunatu primjenom koeficijenta 0,65 na prosječnu bruto plaću prijavom na puno radno vrijeme ili ostvaruju bruto plaću višu od navedene osnovice, što se odnosi na situacije od rednog broja 4 do broja 8.

Primjer situacije pod rednim brojem 1.

Direktor društva zaposlen je na jedan sat tjedno na razmjerni dio minimalne osnovice za direktore/članove uprave.

Obračun dohotka od nesamostalnog rada:

2018. godina 2019. godina u HRK
Direktor – 1 radni sat tjedno Direktor – 1 radni sat tjedno uz obvezu obracuna doprinosa RAZLIKA
1. Dohodak – plaća (brutto iznos) 130,33 137,28 6,96
2. Doprinosi iz plaće 20,00% 26,07 1.098,24 1.072,17
a) za MIO I stup 15,00% 19,55 823,68 804,13
b) za MIO II stup 5,00% 6,52 274,56 268,04
3. Dohodak – plaća umanjena za doprinose (1-2) 104,26    
4. Neoporezivi dio dohotka 104,26 137,26 33,01
5. Oporezivi dio dohotka – Osnovica za porez (3-4) 0,00 0,00 0,00
a) 24% 0,00 0,00 0,00
b) 36% 0,00 0,00 0,00
6. Porez na dohodak – ukupno (a+b) 0,00 0,00 0,00
7. Prirez na porez 0,00 0,00 0,00
8. Iznos plaće iz naloga za isplatu 104,26 137,28 33,02
a) Doprinos za zdravstveno osiguranje 19,55 906,05 886,50
b) Doprinos za zapošljavanje 2,22 0,00 -2,22
c) Doprinos za zdrav. osig. za slučaj ozljede na radu i prof. bolesti 0,65 0,00 -0,65
11. Obveza poduzeća iz radnog odnosa (a+b+c) 22,42 906,05 883,63
  UKUPNI IZDATAK DRUŠTVA ZA ZAPOSLENOG 152,75 2.141,57 1.988,82
  • U 2018. godini minimalna osnovica za direktore/članove uprave iznosi 5.213,00 kuna mjesečno a navedeni iznos predstavlja umnožak iznosa prosječne bruto plaće za razdoblje od siječnja 2017. do kolovoza 2017. godine (8.020,00 kuna) i Zakonom propisanih koeficijenata (0,65).
  • U 2019. godini minimalna osnovica za direktore/članove uprave će iznositi 5.491,20 kuna mjesečno (podaci o bruto plaćama preuzeti prema prvim rezultatima od Državnog zavoda za statistiku Republike Hrvatske i Zakonom propisanih koeficijenata (0,65)).

Očekujemo konačnu potvrdu navedenih izmjena nakon čega ćemo klijente pravovremeno informirati o svim novostima.

 

S povjerenjem nam se obratite na: ponuda@sapientia.hr ili nas nazovite na +385 1 619 42 00. Iznesite svoj problem ili dilemu oko obračuna plaća i obveznih doprinosa. Razmotrit ćemo Vaš slučaj, te Vam se povratno javiti s mišljenjem ili pozivom na sastanak radi daljnje razrade.