Neoporezivi primici za koje je potrebno predati JOPPD na dan isplate ili sljedeći dan

Od 1. siječnja 2020. za neoporezive primitke:

  • Prigodne nagrade (božićnica, naknada za godišnji odmor i sl.)

  • Novčane nagrade za radne rezultate i drugi oblici dodatnog nagrađivanja radnika (dodatna plaća, dodatak uz mjesečnu plaću i sl.)

  • Naknade za podmirivanje troškova ugostiteljskih, turističkih i drugih usluga namijenjenih odmoru radnika prema propisima ministarstva nadležnog za turizam

  • Naknade za troškove redovne skrbi djece radnika isplaćene na račun radnika temeljem vjerodostojne dokumentacije ustanova predškolskog odgoja te drugih pravnih ili fizičkih osoba koje temeljem posebnih propisa i odluka nadležnog tijela skrbe o djetetu predškolske dobi

  • Premije dopunskog i dodatnog zdravstvenog osiguranja na temelju vjerodostojne dokumentacije

Obrazac JOPPD podnosi se na dan isplate ili sljedeći dan. To znači da se za navedene neoporezive primitke Obrazac JOPPD ne može više predati najkasnije do petnaestog dana u mjesecu za primitak koji je ostvaren/isplaćen u prethodnom mjesecu.

Nova svota zaštićenog dijela plaće od ovrhe u 2020. godini

U 2020. godini neto plaća za provedbu ovrhe iznosi 6.434,00 kn. Iznos prema DZS prestavlja prosječnu mjesečno isplaćenu neto plaću po zaposlenome u pravnim osobama RH za razdoblje siječanj – kolovoz 2019.

Temeljem striktnih pravila iz Ovršnog zakona (osim ako nije riječ o alimentaciji) ako je radnikova (ovršenikova) neto plaća:

I. veća od 6.434,00 kn, od ovrhe je izuzet iznos u visini dvije trećine prosječne neto plaće, što znači da mu se može plijeniti sve iznad 4.289,33 kn (6.434,00 / 3 x 2);

II. manja od 6.434,00 kn, od ovrhe je izuzeta svota (dvije varijante):

  a. od 4.289,33 kn – dakle, u slučaju ako je neto plaća radnika veća od 5.719,10 kn (svota koja je izračunana temeljem Ovršnog zakona: 3/4 neto plaće radnika = 2/3 prosječne neto plaće), a manja (ili jednaka) od 6.434,00 kn – mora se plijeniti sve iznad 4.289,33 kn,

  b. u visini 3/4 neto plaće ovršenika (radnika) – dakle, u slučaju ako mu je neto plaća manja (ili jednaka) od 5.719,10 kn – smije se plijeniti samo 1/4 radnikove neto plaće.

Navedena svota plaće (kojom se određuje zaštita od ovrhe) primjenjuje se kod isplata plaća koje se obavljaju u siječnju 2020. i nadalje.