Isplata plaće na Revolut (RH)

,

Hrvatska narodna banka uputila je informaciju Poreznoj upravi da je od 1. lipnja 2022. Revolut Bank UAB izdano odobrenje o proširenju pružanja usluga na području Republike Hrvatske, a temeljem kojeg će ista osim pružanja usluga primanja depozita i ostalih povratnih sredstava, započeti s pružanjem i platnih usluga točnije usluga otvaranja i vođenja računa za plaćanje kao što su tekući račun ili žiroračun u Republici Hrvatskoj.

Stoga je Porezna uprava izdala mišljenje budući da je kreditnoj instituciji Revolut Bank UAB u Republici Hrvatskoj izdano odobrenje o proširenju pružanja usluga na području Republike Hrvatske, nema zapreke za isplatom primitka na račune koje porezni obveznici imaju otvorene u toj banci.

(link na cjelovito mišljenje Središnjeg ureda PU: https://www.porezna-uprava.hr/HR_publikacije/Lists/mislenje33/Display.aspx?id=19797)

Sve što trebate znati o plaćanju poreza na trgovanje kriptovalutama u RH

Kao što imate svoj novac na računu u banci, tako i svoje kriptovalute imate u svom “digitalnom novčaniku“ na nekoj od internetskih stranica koje pružaju tu uslugu. Svaka transakcija koju napravite je vrlo uređeni digitalni zapis, odnosno datoteka koja se sastoji od količine prenesenih jedinica kriptovalute i određenih javnih i tajnih ključeva adresa “digitalnih novčanika“ pošiljatelja i primatelja.

Kako biste se pripremili za izračun poreza na dohodak od kapitalnih transakcija, a kojime se oporezuju i transakcije kriptovalutama u Republici Hrvatskoj, potrebno je pripremiti pregled svih povijesnih transakcija koje ste napravili putem Vašeg „digitalnog novčanika“.

Tako pripremljene transakcije predstavljaju osnovu za izračun. Potrebno ih je „usaglasiti“ na način da s različitih digitalnih novčanika (wallet)s i različitih platformi za trgovanje (exchange) ujednačite zapise na način da su izražene u istoj valuti (npr sve u USD; ili sve u EUR), a kako biste pripremili jedinstvenu poreznu evidenciju koja će služiti kao podloga za izračun poreza. Tako pripremljena podloga (porezna evidencija) biti će Vaš osnovni argument prema Poreznoj upravi.

Evidenciju iz stavka 5. članka 70. Zakona o porezu na dohodak za financijsku imovinu ostvarenu na inozemnom tržištu može se voditi u valuti stjecanja financijske imovine.

Porezni obveznik – imatelj financijske imovine obvezan je porez na dohodak od kapitala po osnovi kapitalnih dobitaka obračunati, obustaviti i uplatiti do posljednjeg dana mjeseca veljače tekuće godine za sve kapitalne dobitke ostvarene u prethodnoj godini umanjene za ostvarene kapitalne gubitke po stopi od 10%. Na tako obračunati porez dodatno se obračunava prirez prema mjestu prebivališta, odnosno uobičajnog boravišta.

Kako sam obračun može sadržavati više vrsta osnovica (oporeziva osnovica s osnove realizacije prodaje kriptovaluta, realizacija prihoda od kamata, neopreziva osnovica) tako je za potrebe ispunjavanja JOPPD obrasca potrebno pravilno evidentirati i razdvojiti osnovice.

Primjer evidencije 2020

Više o izračunu poreza na dohodak od kapatala od trgovanja kriptovalutama pogledajte na linku: http://sapientia.hr/hr_crypto/

SAPIENTIA Nova informacije klijentima (COVID-19 – Radni odnosi):

Poštovani klijenti,

Protuepidemijske mjere koje su stupile na snagu utječu na poslovanje svih nas, te predstavljaju izazov s aspekta organizacije poslovnih aktivnosti, radnog vremena, pripreme radne dokumentacije te obračuna dohotka.

Stoga donosimo korisne izvore informacija koji su na raspolaganju poslodavcima i radnicima:

  • Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje objavio je obavijesti da će svi zaposleni osiguranici HZZO-a, koji su oboljeli od koronavirusa, imati pravo na priznavanje profesionalne bolesti, odnosno na isplatu pune naknade plaće za vrijeme privremene nesposobnosti za rad LINK
    Također su dali obavijest vezano uz ostvarivanje prava na naknadu plaće za vrijeme privremene nesposobnosti odnosno spriječenosti za rad utvrđene po uzroku D0 – izolacija LINK
  • Službena stranica Vlade za pravodobne i točne informacije o koronavirusu donosi odgovore na pitanja kako regulirati radne odnose u novim okolnostima, kako se reguliraju plaćeni i neplaćeni dopust.
    Lista pitanja i odgovora nadopunjavat će se i ažurirati kako bude promjena. LINK
  • RIF – Stručni časposip za Računovodstvo i financije pripremio je besplatni webinar i PPT prezentaciju na temu Postupci i mjere očuvanja radnih mjesta uslijed krize uzrokovane epidemijom koronavirusa LINK
  • RRIF – Stručni časopis Računovodstvo, revizija i financije pripremio je pregled mogućih mjera i rješenja koja poslodavcima stoje na raspolaganju LINK i ogledne primjere odluka koje poslodavcima stoje na raspolaganju za vrijeme pandemije LINK

Za sva pitanja, informacije, te asistenciju u implementaciji Vaših odluka, SAPIENTIA Nova Vam stoji na raspolaganju.

​​Želimo Vam puno zdravlja i “korona-virus-free” period koji je pred nama!

SAPIENTIA Tim

MI SMO PRVACI! SRETNO VATRENI!!!

,