Izvješće „Poslovanje u Europskoj uniji”

Doing Business u Europskoj Uniji 2018.: Hrvatska, Češka, Portugal i Slovačka

Izvješće pod nazivom „Poslovanje u Europskoj uniji” objavljeno od strane Europske komisije i Svjetske banke uspoređuje pravno uređenje poslovanja domaćih trgovačkih društava u 25 gradova u Hrvatskoj, Češkoj, Portugalu i Slovačkoj sa 186 drugih gospodarstava.
Ove četiri zemlje dijele značajni potencijal za razvoj, snažan interes za konvergenciju s ostatkom Europske unije, fokusom za poboljšanje investicijske klime i poticanje rasta privatnog sektora. Izvješće je usmjereno na skup pokazatelja koji mjere složenost i trošak regulatornih postupaka, kao i snagu pravnih instituta, koji utječu na pet faza životnog ciklusa malih i srednjih domaćih poduzeća: pokretanje poslovanja, ishođenje dozvola za gradnju, dobivanje električne energije, uknjižbu prava vlasništva i rješavanje trgovačkih sporova pred lokalnim sudom.

Izvješće možete pogledati ovdje.