• PLAĆE

  OBRAČUNAVAMO plaće, plaće u naravi, bolovanja, prekovremene, pripravnosti, bonuse, stimulacije, obustave, dnevnice, otpremnine, naknade za neiskorišteni godišnji, autorske ugovore, ugovore o djelu, naknade za stručno osposobljavanje, javni rad, primitke za članove uprave, naknade članovima Nadzornog odbora…
 • Evidencije

  Vodimo KADROVSKE EVIDENCIJE, vršimo prijave/odjave/promjene na HZMO/HZZO
 • Izvještaji

  Pripremamo zakonski propisane OBRASCE i IZVJEŠTAJE, te individualizirane izvještaje prema potrebama klijenata

 • Savjetovanje

  Pružamo usluge SAVJETOVANJA vezano za razvoj modela plaća i nagrađivanja, mjere aktivne politike zapošljavanja, potpore i olakšice pri zapošljavanju, porezna pitanja i pitanja obveznih osiguranja

 • SIMULACIJE

  Radimo SIMULACIJE obračuna i analize utjecaja na budžet Vašeg društva

Upitnik za ponudu

Brošura Obračun plaća

Preuzmite brošuru u PDF formatu i obratite nam se s povjerenjem!