Uvjeti korištenja

Izjava o privatnosti

„Izjava o privatnosti“ portala www.sapientia.hr (u daljnjem tekstu„Portal“) objašnjava načine korištenja i obrade osobnih podataka korisnika koji će biti prikupljeni putem Portala.

Prikupljanje, korištenje i obrada osobnih podataka

Prilikom registracije ili korištenja Portala, tražit ćemo od vas određene osobne podatke (ime, prezime, društvo, MB/OIB, e-mail adresu, adresu, broj telefona i ostale osobne podatke). Registracijom na Portal jamčite da su navedeni podaci istiniti. *Polja označena znakom (*) obavezna su za unos i obradu podataka. Ispunjavanjem polja o MB/OIB suglasni ste da ste sukladno uvjetima iz Zakona o zaštiti osobnih podataka učinili dostupnim Portalu informaciju o svojem MB i ostalim osobnim podacima, te da iste dobrovoljno dajete na raspolaganje, te ste upoznati sa svrhom njihovog prikupljanja i korištenja. Ovime dopuštate Portalu da se za svoje poslovne potrebe koristi Vašim MB i ostalim osobnim podacima pri čemu tako dani MB zajedno sa svim osobnim podacima predstavlja poslovnu tajnu. Vaš MB služi isključivo radi korištenja i interne obrade podataka korisnika te se ni u kojem slučaju ne prosljeđuje drugim osobama. Pri tome ste upoznati s mogućnošću da uskratite ili/i povučete ovu privolu. Dajete suglasnost Portalu da poduzima sve radnje vezane na obradu svih osobnih podataka koje ste nam dostavili, što obuhvaća pravo i na prikupljanje, spremanje, snimanje, organiziranje, uvid, korištenje i prijenos svih osobnih podataka te potvrđujete da ste obaviješteni o namjeri korištenja osobnih podataka, uključujući e-mail adresu, u svrhu slanja autogeneriranih e-mail poruka i u svrhu izravnog marketinga te o pravu da se takvoj obradi suprotstavite, a ovom izjavom dajete suglasnost na takvu obradu.
Ovisno o vašim aktivnostima na Portalu, također vas možemo pitati za vaše kriterije i sklonosti prilikom pretraživanja sadržaja Portala. Nakon registracije, bit ćete u mogućnosti pristupiti svojim osobnim podacima te ih provjeriti, dopuniti ili ispraviti u korisničkom računu. U slučaju promjene vaših osobnih podataka, trebali biste bez odgode o tome obavijestiti Portal.
Koristimo osobne i ostale podatke prikupljene putem Portala kako bismo vas registrirali na Portal te kako bismo vam omogućili tražene informacije i usluge. Portal će obraditi vaše podatke u svrhu izrade statistika, usklađivanja sa zakonskom regulativom i identifikacije unutar baza podataka.
Prihvaćajući naše Uvjete korištenja, dajete nam pravo korištenja vaših osobnih podataka u svrhu slanja autogeneriranih e-mail poruka ili marketinških materijala u vezi naših usluga. Možete odabrati da ne primate takve marketinške poruke.

Otkrivanje i prijenos osobnih podataka

Portal ne može otkriti MB/OIB trećim stranama. Portal može otkriti ostale osobne podatke trećim stranama. Otkrivanje trećim stranama može nastupiti u sljedećim situacijama:

Na poslovne podatke odnose se iste odredbe kao na osobne podatke koje su ustupile fizičke osobe.

Izmjene ove Izjave o privatnosti

Portal zadržava pravo izmjene ove Izjave o privatnosti po vlastitom nahođenju, a važećom verzijom smatra se ona trenutno izložena na stranicama Portala. Trebali biste povremeno pregledavati ovu Izjavu o privatnosti u slučaju da je bilo nekih izmjena.

Informacije

Ukoliko imate dodatnih pitanja vezano uz ovu Izjavu o privatnosti, slobodno nam se obratite na e-mail adresu: sapientia@sapientia.hr
Datum zadnje izmjene: studeni 2009.

Uvjeti korištenja

1. PRIHVAĆANJE

Ovim Uvjetima korištenja utvrđuju se odredbe i uvjeti koji se odnose na vaš pristup i korištenje portala www.sapientia.hr (u daljnjem tekstu "Portal"). Molimo vas da pažljivo proučite ove Uvjete korištenja. Dolaskom na Portal, njegovim pretraživanjem ili korištenjem, svi korisnici i posjetitelji (u daljnjem tekstu "vi," "Korisnik," ili "korisnik") potvrđuju prihvaćanje uvjeta i odredbi iskazanih ovim Uvjetima korištenja. Ukoliko ne prihvatite uvjete i odredbe iskazane ovim Uvjetima korištenja, nije vam dopušteno posjećivanje i korištenje Portala. Ukoliko nastavite posjećivati ili koristiti Portal, smatrat će se da ste pročitali i prihvatili odredbe i uvjete korištenja. Portal pridržava pravo povremene izmjene ovih Uvjeta korištenja po vlastitom nahođenju. Trebali biste povremeno pregledavati ove Uvjete korištenja u slučaju da je bilo nekih izmjena.

2. UVJETI ZA PRISTUP

Portal i s njime povezane usluge dostupne su vam, pod uvjetom da možete sklopiti punopravan ugovor reguliran primjenjivim zakonom. Portal nije dostupan maloljetnicima (osobama ispod 18 godina). Ukoliko ste maloljetni, molimo vas da ne koristite ovaj Portal.

3. DOZVOLA

SAPIENTIA Nova d.o.o., Zagreb vam daje ograničenu, neisključivu, neprenosivu, opozivu dozvolu za pregledavanje i povremeno preuzimanje materijala sa Portala, i to ne u komercijalne svrhe već isključivo za vašu osobnu ili uporabu unutar vaše organizacije. Svi materijali prikazani ili dostupni na Portalu, uključujući i grafike, dokumente, tekstove, slike, zvuk, video, audio, umjetnička djela, software i HTML kod (zbirno „Materijal“) isključivo su vlasništvo SAPIENTIA Nova d.o.o., Zagreb ili izvora njegovih sadržaja. Materijali su zaštićeni zakonima o autorskim pravima te ostalim primjenjivim zakonima o intelektualnom vlasništvu. Osim po ovdje navedenim ovlaštenjima, nije dopušteno (a) korištenje, umnožavanje, uređivanje, pokazivanje, brisanje, distribucija, preuzimanje, spremanje, reproduciranje, slanje, objavljivanje, prodaja, preprodaja, prilagođavanje ili stvaranje izvedenica Materijala, ili (b) korištenje Materijala na drugim internet portalima ili medijima, npr. u okruženju za umrežavanje, bez prethodno dobivenog pismenog odobrenja od strane SAPIENTIA Nova d.o.o., Zagreb. Svi zaštitni znakovi, uslužni žigovi i logotipovi („Obilježja“) prikazani na Portalu vlasništvo su isključivo SAPIENTIA Nova d.o.o., Zagreb i njegovih vlasnika. Obilježja se ne smiju ni na koji način upotrebljavati bez prethodno dobivenog pismenog odobrenja od strane SAPIENTIA Nova d.o.o., Zagreb i njegovih vlasnika.

4. OPĆE ZABRANE (OPĆE ODGOVORNOSTI)

Posjećivanjem i korištenjem ovog Portala, pristajete na NE:

5. SPECIFIČNE ODGOVORNOSTI I UVJETI KORIŠTENJA

Kao dodatak općim odgovornostima koje preuzimate po točki 4 Uvjeta korištenja, nadalje prihvaćate:

6. KORISNIČKI RAČUN I LOZINKA

Portal vam može ponuditi otvaranje korisničkog računa na način da pristupite procesu registracije. Pri otvaranju korisničkog računa na Portalu izabrat ćete korisničko ime koje mora biti jedinstveno i lozinku za koju postoji mogućnost naknadne izmjene. Vaše su odgovornosti (a) čuvati tajnost vašeg korisničkog imena i lozinke; (b) odmah obavijestiti SAPIENTIA Nova d.o.o., Zagreb u slučaju neovlaštene uporabe vašeg korisničkog računa ili bilo kakve povrede sigurnosti.

7. LINKOVI NA INTERNET STRANICE TREĆIH STRANA

Portal može sadržavati linkove, kao što su hiperlinkovi ili aktivna polja na ekranu, koji vas preusmjeravaju na internet stranice trećih strana ("Povezani portali "). Povezane portale ne nadzire i ne kontrolira Portal. SAPIENTIA Nova d.o.o., Zagreb nije odgovorna za točnost, sigurnost ili pouzdanost materijala, informacija ili sadržaja postavljenih na Povezanim portalima. Uključivanje Povezanih portala na Portal ne implicira nužno odnos ili povezanost između Portala i vlasnika Povezanih portala, niti bilo kakve poticaje ili sponzorstvo Povezanih portala od strane Portala. Portal uključuje Povezane portale isključivo zbog pogodnosti za vas. Vi preuzimate svu odgovornost za posjećivanje Povezanih portala. Koristite vlastitu procjenu, oprez i zdrav razum pri korištenju Povezanih portala. Primijetite da mi nemamo kontrolu nad Povezanim portalima, što znači da je moguća primjena drugačijih odredbi, uvjeta i procedura, primjerice vezanih uz korištenje vaših osobnih podataka.

8. PRIVATNOST

Portal će obraditi sve osobne podatke koje unesete putem ovog Portala u skladu s Izjavom o privatnosti i specifičnim uvjetima navedenim u relevantnom dijelu ovog Portala.

9. COOKIES

Portal može koristiti cookies kako bi pratio vaš pristup i korištenje Portala, uključujući i registraciju, dane podatke i tražene informacije. Dio "Pomoć" na alatnoj traci većine pretraživača reći će vam kako onemogućiti prihvaćanje novih cookies-a, kako učiniti da vas pretraživač obavijesti kada primite cookie, ili kako u potpunosti onemogućiti cookies-e. Iako, ukoliko onemogućite cookies-e, moguće je da vam neki elementi Portala neće biti dostupni, te da će vam korištenje Portala biti donekle ograničeno.

10. IZJAVA O ODRICANJU OD ODGOVORNOSTI

SUGLASNI STE I PRIHVAĆATE:

11. ODGOVORNOST I OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

SUGLASNI STE S PREUZIMANJEM SVIH RIZIKA VEZANIH UZ VAŠE KORIŠTENJE PORTALA.
RAZUMIJETE I PRIHVAĆATE DA SAPIENTIA NOVA D.O.O., ZAGREB, NJEGOVI VLASNICI, DIREKTOR, SURADNICI, DJELATNICI, ZAPOSLENICI I DOBAVLJAČI NI U KOJEM SLUČAJU NISU ODGOVORNI NI ZA KAKVE DIREKTNE, INDIREKTNE ILI NAKNADNE GUBITKE ILI ŠTETE, NITI ZA GUBITAK ZARADE, DOBROG UGLEDA, PRIHODA, PODATAKA ILI KORIŠTENJA KAO POSLJEDICA ILI POVREDE UGOVORA, DELIKTA (UKLJUČUJUĆI I NEMAR), ILI POVREDE ILI NEUSPJELOG JAMSTVA, ČAK I AKO JE SAPIENTIA NOVA D.O.O., ZAGREB PRETHODNO BIO UPOZOREN NA NASTAJANJE TAKVOG GUBITKA ILI ŠTETE.

12. PREKID KORIŠTENJA

Portal zadržava pravo da po svojoj procjeni zaustavi bilo koju vrstu usluge ovog Portala i ukloni bilo koje materijale iz njegovog sadržaja. Portal vam također može zabraniti pristup svojim uslugama, sa ili bez povoda i obavijesti, iz bilo kojeg razloga. Ukoliko želite izbrisati svoj korisnički račun, trebate prestati posjećivati i koristiti Portal. Portal nije odgovoran za održavanje vašeg korisničkog računa, vašeg korisničkog imena ili lozinke.

13. OPĆENITO

Suglasni ste kako posjećivanjem i korištenjem ovog Portala ne ulazite u nikakav poslovni ili partnerski odnos, zajedničko ulaganje ili djelatnost sa SAPIENTIA Nova d.o.o., Zagreb. Ovi Uvjeti korištenja predstavljaju cjeloviti sporazum između vas i SAPIENTIA Nova d.o.o., Zagreb kao tijela koje upravlja pristupom i korištenjem ovog Portala te se nadovezuje na sve druge sporazume između navedenih strana. Ovi su Uvjeti korištenja podložni hrvatskim zakonima. Sve sporove stranke će nastojati riješiti sporazumno, u protivnom, za rješavanje sporova nadležan je sud u Zagrebu. Nije dopušteno korištenje ili preuzimanje Materijala, niti njegovo umnožavanje ili prilagođavanje na način da se time krše primjenjivi zakoni, pravila ili regulative.
Neuspjeh ili kašnjenje u ispunjenju uvjeta iz ovih Uvjeta korištenja neće se smatrati znakom odricanja od tog uvjeta. Nevaljanost ili nemogućnost provođenja nekog uvjeta ili dijela nekog uvjeta iz ovih Uvjeta korištenja, ili nekog prava koje proizlazi iz iste, neće utjecati na valjanost ili provođenje ostalih uvjeta i prava, niti na ostatak navedenog uvjeta ili prava koji će se nastaviti provoditi potpuno i učinkovito, osim pri provođenju sličnog nevaljanog ili neprovedivog pravila ili njegovog dijela.
Točke 5, 8, 10, 11, i 12 vrijedit će i nakon eventualnog ukidanja ovih Uvjeta korištenja.

Izmjene ovih Uvjeta korištenja

Portal zadržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja po vlastitom nahođenju, a važećom verzijom smatra se ona trenutno izložena na stranicama Portala. Trebali biste povremeno pregledavati ove Uvjete korištenja u slučaju da je bilo nekih izmjena.

Informacije

Ukoliko imate dodatnih pitanja vezano uz ove Uvjete korištenja, slobodno nam se obratite na e-mail adresu: sapientia@sapientia.hr
Datum zadnje izmjene: studeni 2009.