ESIF Krediti za rast i razvoj

„ESIF Krediti za rast i razvojje financijski instrument za koji sredstva osiguravaju Europski strukturni i investicijski fondovi (ESIF) i poslovne banke, u omjeru 50:50, i iz kojeg se financiraju nove dugoročne investicije malih i srednjih poduzetnika.

U provedbi ovog financijskog instrumenta sudjeluju tri poslovne banke: Erste&Steiermärkische Bank d.d., Privredna banka Zagreb d.d. i Zagrebačka banka d.d., koje je za provedbu ovlastila Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR), kao upravitelj ESIF sredstava imenovan od Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.

Osnovni uvjeti ESIF kredita za rast i razvoj:

  1. Namjena kredita: isključivo za nove investicije/ulaganja (refinanciranje postojećih kredita nije moguće)
  2. Valuta kredita: dio kredita iz ESIF izvora može biti u kunama ili u kunama uz EUR valutnu klauzulu, dok se dio kredita iz izvora poslovne banke odobrava u kunama uz EUR valutnu klauzulu
  3. Iznos kredita: od 100.000 EUR do 3.000.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju HNB-a na dan zaključenja ugovora (za sektor turizma najviši iznos kredita je 10.000.000 EUR)
  4. Kamatna stopa: na dio kredita iz sredstava ESIF-a 0% godišnje, a na dio kredita iz sredstava poslovne banke u skladu s njenom poslovnom odlukom
  5. Rok otplate: do 144 mjeseci (12 godina), uključujući poček od najviše 24 mjeseca (za sektor turizma, u slučajevima kada investicijska studija ukazuje na potrebu za duljom ročnosti i počekom, može se razmotriti odobrenje kredita s rokom otplate do 204 mjeseci (17 godina) i počekom od najviše 48 mjeseci). Nije moguća izmjena roka otplate kredita.
  6. Način otplate: u jednakim ratama, anuitetima ili jednokratno

Prihvatljiva su isključivo ulaganja (investicije) koja nisu započela prije donošenja odluke o kreditu i čija će provedba rezultirati povećanjem broja zaposlenih (najmanje jedan novozaposleni), što mora biti adekvatno obrazloženo i dokumentirano u investicijskoj studiji/dokumentaciji.

Obratite se s povjerenjem našem timu iskusknih projektnih menadžera i ostvarite navedene poticaje!

Izvor: HBOR