Neoporezivi primici za koje je potrebno predati JOPPD na dan isplate ili sljedeći dan

Od 1. siječnja 2020. za neoporezive primitke:

    • Prigodne nagrade (božićnica, naknada za godišnji odmor i sl.)

    • Novčane nagrade za radne rezultate i drugi oblici dodatnog nagrađivanja radnika (dodatna plaća, dodatak uz mjesečnu plaću i sl.)

    • Naknade za podmirivanje troškova ugostiteljskih, turističkih i drugih usluga namijenjenih odmoru radnika prema propisima ministarstva nadležnog za turizam

    • Naknade za troškove redovne skrbi djece radnika isplaćene na račun radnika temeljem vjerodostojne dokumentacije ustanova predškolskog odgoja te drugih pravnih ili fizičkih osoba koje temeljem posebnih propisa i odluka nadležnog tijela skrbe o djetetu predškolske dobi

    • Premije dopunskog i dodatnog zdravstvenog osiguranja na temelju vjerodostojne dokumentacije

Obrazac JOPPD podnosi se na dan isplate ili sljedeći dan. To znači da se za navedene neoporezive primitke Obrazac JOPPD ne može više predati najkasnije do petnaestog dana u mjesecu za primitak koji je ostvaren/isplaćen u prethodnom mjesecu.