Nova minimalna plaća za 2018.

Za 2018. godinu primjenjuje se nova svota minimalne bruto plaće. Vlada RH je utvrdila visinu minimalne plaće za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine u bruto svoti od 3.439,80 kuna, a odnosi se na puno radno vrijeme. Nova minimalna plaća će se obračunavati za mjesec siječanj, a uobičajeno će se isplaćivati u veljači. Najniža plaća za nepuno radno vrijeme utvrđuje se razmjerno minimalnoj plaći za puno radno vrijeme i satima rada na koje je radnik prijavljen. Tako radniku zaposlenom na nepuno radno vrijeme (pola radnog vremena) od 20 sati tjedno minimalna plaća ne može iznositi manje od 1.719,90 kn mjesečno.

Prilikom utvrđivanja prijedloga visine minimalne plaće za 2018. godinu uvažavala se činjenica nastavka oporavka gospodarskih trendova i u prva dva kvartala 2017. godine. Raspoloživi podatci o kretanju plaća za prvih osam mjeseci 2017. godine ukazuju na rast bruto plaća od 3,6%, u odnosu na prosjek prvih osam mjeseci 2016. godine. Očekivanja su da će se gospodarski rast nastaviti i u 2018. godini i da će prosječno očekivana stopa rasta iznositi oko 2,9 %. U 2018. godini očekivani nominalni rast bruto plaća procjenjuje se na 3.1%.

Izvor: Narodne novine