Nagradne igre – kako prijaviti na poreznu?

Porezna uprava obavijestila je da je u produkciju pušten Informacijski sustav za nagradne igre u sustavu e-porezna. 

Zahtjev za izdavanje suglasnosti na pravila nagradne igre od sada možete predati putem sustava e-porezna i odobrenje stiže u Vaš korisnički pretinac. 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

OPREZ! PROVJERITE SVOJ STATUS ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA!

HZZO je 01. travnja 2023. godine uveo novost za osiguranike – nezaposlene osobe

Svoj status i osnovu osiguranja možete provjeriti na sljedećem linku: http://www.hzzo-net.hr/statos_OIB.htm Ako su vaše osnove osiguranja: 00185, 00186, 00187, 00190 ili 00192 u obavezno pročitajte našu objavu do kraja!

Ako po osnovi nezaposlenosti ostvarujete pravo na zdravstveno osiguranje kod HZZO-a, a ne vodite se u evidenciji nezaposlenih osoba kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ), u obvezi ste osobno se javiti do 29. lipnja 2023. u najbližu ispostavu HZZO-a, i potom svaka 3 mjesecaračunajući od zadnjeg javljanja, a sve kako ne biste bili odjavljeni iz obveznog zdravstvenog osiguranja. Odjavu će provoditi HZZO po službenoj dužnosti bez donošenja rješenja, pa pripazite kako se ne biste zatekli u neugodnoj situaciji pri korištenju javnozdravstvenih usluga. Novost je uvedena Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (Zakon), koji je objavljen u „Narodnim novinama“, broj 33 od 24. ožujka 2023. godine, a stupio je na snagu 1. travnja 2023. godine.

Navedena obveza osobnog javljanja HZZO-u ne odnosi se na osigurane osobe koje su status stekle kao članovi obitelji osiguranika niti na osigurane osobe koja same plaćaju doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje.

Istim Zakonom za prethodno navedenu kategoriju osoba propisan i jedinstveni rok za prijavu na obvezno zdravstveno osiguranje te isti vrijedi i za redovite učenike i studente što znači da redoviti učenici i studenti od sada imaju rok za prijavu 30 dana, umjesto dosadašnjih 90 dana od dana isteka školske odnosno akademske godine u kojoj su završili redovito školovanje.

S obzirom da je za izdavanje Europske kartice zdravstvenog osiguranja potreban status osiguranika kod HZZO-a, HZZO će na zahtjev osiguranika – nezaposlene osobe umjesto plave plastične kartice izdati “Certifikat koji privremeno zamjenjuje Europsku karticu zdravstvenog osiguranja”.

Opširnije:
https://hzzo.hr/poslovni-subjekti/novosti/hzzo/obveza-osobnog-javljanja-hzzo-u-radi-zadrzavanja-statusa-osiguranika-u-obveznom

https://huro.hr/vazno-izmjena-zakona-o-zdravstvenom-osiguranju-obvezno-javljanje/

Nove CRYPTO USLUGE

Nove CRYPTO USLUGE

Širenjem tržišta i proizvoda kripto industrije javila se potreba i za dodatnim konzultacijama, izračunima i mišljenjima o poreznom tretmanu pojedinih kripto proizvoda.

Zadovoljstvo nam je objaviti kako je SAPIENTIA Nova u suradnji sa SALTEM Micro razvila niz dodatnih usluga vezano za kripto tržište i poreze:

  1. CRYPTO POREZNI PAKET 
  2. CRYPTO KONZULTACIJE
  3. CRYPTO 365
  4. CRYPTO 365 + DOH

Opis naših usluge te cjenik možete pronaći na linku OVDJE.

Za sve upite i ponude molimo obratite nam se s povjerenjem na crypto@sapientia.hr

Isplata plaće na Revolut (RH)

,

Hrvatska narodna banka uputila je informaciju Poreznoj upravi da je od 1. lipnja 2022. Revolut Bank UAB izdano odobrenje o proširenju pružanja usluga na području Republike Hrvatske, a temeljem kojeg će ista osim pružanja usluga primanja depozita i ostalih povratnih sredstava, započeti s pružanjem i platnih usluga točnije usluga otvaranja i vođenja računa za plaćanje kao što su tekući račun ili žiroračun u Republici Hrvatskoj.

Stoga je Porezna uprava izdala mišljenje budući da je kreditnoj instituciji Revolut Bank UAB u Republici Hrvatskoj izdano odobrenje o proširenju pružanja usluga na području Republike Hrvatske, nema zapreke za isplatom primitka na račune koje porezni obveznici imaju otvorene u toj banci.

(link na cjelovito mišljenje Središnjeg ureda PU: https://www.porezna-uprava.hr/HR_publikacije/Lists/mislenje33/Display.aspx?id=19797)

Make IT Easy (Mobility ONE) uz pouzdanog partnera

Naš klijent Make IT Easy pokrenuo je sjajnu funderbeam.com kampanju u suradnji sa Zagrebačkom burzom, MobilityONE – sveobuhvatno poslovno rješenje za upravljanje voznim parkom i korištenjem vozila.

Informacije o tome na koji način i Vi možete sudjelovati i investirati u ovako sjajan projekt možete pronaći na linku ovdje.

Ne propustite, kampanja traje još 20 dana!

Nalaz HZMO – kako ne pogriješiti 5.235 dana?

Danas smo zaprimili Zapisnik o kontroli podataka o stažu osiguranja i osnovicama koje služe za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja za naše društvo. Kontrola Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje obuhvaćala je period od prvog zaposlenog u društvu (01.09.2006.) do kraja 2020. godine (31.12.2020.), 15-ak godina!

U tom dugom periodu od 5.235 dana nismo pogriješili!

Zaključak je HZMO:

ZAKLJUČAK
Na temelju ovog nalaza obvezik obračunavanja i plaćanja doprinosa za svoje radnike pravilno je iskazao osnovice za obračun doprinosa koje služe za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja.

Zahvaljujemo svim zaposlenima koji su radili na obračunima dohotka u našem društvu, zahvaljujemo našoj Ljerki Bašić koja je sudjelovala u nadzoru i svojom stručnošću i ispunjavanjem zahtjevnih pregleda učinila da smo ponosni i na organizaciju i na svakog zaposlenika pojedinačno.

Sve što trebate znati o plaćanju poreza na trgovanje kriptovalutama u RH

Kao što imate svoj novac na računu u banci, tako i svoje kriptovalute imate u svom “digitalnom novčaniku“ na nekoj od internetskih stranica koje pružaju tu uslugu. Svaka transakcija koju napravite je vrlo uređeni digitalni zapis, odnosno datoteka koja se sastoji od količine prenesenih jedinica kriptovalute i određenih javnih i tajnih ključeva adresa “digitalnih novčanika“ pošiljatelja i primatelja.

Kako biste se pripremili za izračun poreza na dohodak od kapitalnih transakcija, a kojime se oporezuju i transakcije kriptovalutama u Republici Hrvatskoj, potrebno je pripremiti pregled svih povijesnih transakcija koje ste napravili putem Vašeg „digitalnog novčanika“.

Tako pripremljene transakcije predstavljaju osnovu za izračun. Potrebno ih je „usaglasiti“ na način da s različitih digitalnih novčanika (wallet)s i različitih platformi za trgovanje (exchange) ujednačite zapise na način da su izražene u istoj valuti (npr sve u USD; ili sve u EUR), a kako biste pripremili jedinstvenu poreznu evidenciju koja će služiti kao podloga za izračun poreza. Tako pripremljena podloga (porezna evidencija) biti će Vaš osnovni argument prema Poreznoj upravi.

Evidenciju iz stavka 5. članka 70. Zakona o porezu na dohodak za financijsku imovinu ostvarenu na inozemnom tržištu može se voditi u valuti stjecanja financijske imovine.

Porezni obveznik – imatelj financijske imovine obvezan je porez na dohodak od kapitala po osnovi kapitalnih dobitaka obračunati, obustaviti i uplatiti do posljednjeg dana mjeseca veljače tekuće godine za sve kapitalne dobitke ostvarene u prethodnoj godini umanjene za ostvarene kapitalne gubitke po stopi od 10%. Na tako obračunati porez dodatno se obračunava prirez prema mjestu prebivališta, odnosno uobičajnog boravišta.

Kako sam obračun može sadržavati više vrsta osnovica (oporeziva osnovica s osnove realizacije prodaje kriptovaluta, realizacija prihoda od kamata, neopreziva osnovica) tako je za potrebe ispunjavanja JOPPD obrasca potrebno pravilno evidentirati i razdvojiti osnovice.

Primjer evidencije 2020

Više o izračunu poreza na dohodak od kapatala od trgovanja kriptovalutama pogledajte na linku: http://sapientia.hr/hr_crypto/

Koliki je porez na kriptovalute u Hrvatskoj u odnosu na druge zemlje?

Pitajući se koliko se oporezuje kapitalna dobit u Republici Hrvatskoj u odnosu na druge zemlje u regiji,  EU i svijetu, došli smo do zanimljivog statističkog pregleda.


Iako su u ovom pregledu navedene najviše stope koje se primjenjuju u pojedinoj zemlji, može se zaključiti kako Hrvatska ima jednu od najnižih stopa, odnosno minimalno opterećenje porezom na kapitalne dobitke. Kada se tome pridoda činjenica da se za razdoblja ulaganja duža od dvije godine ne primjenjuje obveza plaćanja poreza, tada možemo zaključiti da Hrvatska ima strategiju motiviranja fizičkih osoba da svoju osobnu imovinu investiraju na tržište kapitala.

Više o izračunu poreza na dohodak od kapatala do trgovanja kriptovalutama pogledajte na linku: http://sapientia.hr/hr_crypto/

Prepare to calculate taxes on cryptocurrency earnings

Cryptocurrency – cryptocurrency is a common name for digital money. The cryptocurrency operates on the basis of cryptographic algorithms, and has all the characteristics of the right currency, except that the authority of the state does not stand behind them and exist only in electronic form.

Cryptocurrencies are directly owned by a natural or legal person and are not guarded by banks or other financial service providers. As an owner, you have access to your cryptocurrencies using a so-called “private key,” a key that reflects the right of ownership to the corresponding amount of cryptocurrency units within the network.

Sending and receiving cryptocurrencies takes place directly from person to person, in/from a digital wallet (crypto wallet).

Due to the great interest in this market and the development of several hundred cryptocurrencies, it was necessary to determine both the financial-accounting monitoring of this type of asset, and therefore the basis for calculating taxes.

Natural persons and capital income tax

Oscillations of virtual money exchange rates allow you to make a quick profit, but they can also bring large losses. Although the cryptocurrency market in Croatia is not regulated by law, this does not mean that market players are not subject to tax.

Taxation of the operations of natural persons with cryptocurrencies is related to the Income Tax Act and treats the purchase of cryptocurrencies as a form of financial investment in the money market, and the realized profit when selling is treated as capital income.

In addition, it is also important to note that the purchase of goods and services with payment with cryptocurrencies is not exempt from paying taxes. In such cases, cryptocurrencies are used as a means of payment, but in tax terms they remain financial assets and it is necessary to pay taxes on realized capital gains.

When transactions in cryptocurrencies, tax is paid based on capital gains made on the difference between the purchase and sale price minus any transaction costs.

In the tax treatment of cryptocurrency transactions, the Tax Administration invokes the judgment of the Court of Justice of the European Union.

‘Bitcoin trading is considered a financial transaction, in accordance with the EU judgment in Case C-264/14 of 22 October 2015., and following the above, income earned based on bitcoin trading, as well as all other cryptocurrencies, pays income tax based on capital gains, as it is a gain on the basis of the purchase and crypto or virtual currency, which is equivalent to money market instruments. Tax is paid on the difference between purchase and sale price minus possible trading costs,’ the IRS said in its interpretation of the tax treatment of capital gains based on cryptocurrency transactions.

As of this year, in Croatia the tax is paid at a rate of 10 percent, and then increased by surtax according to the place of residence.

The tax paid in this way is considered final, which means that it is not considered in the annual calculation of income tax and the taxpayer does not have to file an annual tax return on this basis.

How to calculate, pay and record taxes?

It should be emphasized that trading platforms and exchange offices do not calculate or charge taxes automatically, but users are obliged to independently keep records of transactions and report any capital gains on an annual basis and pay the corresponding tax.

Therefore, tax is paid after the exchange of cryptocurrencies for an official currency (kuna, euro, US dollar…) or the purchase of goods/services by cryptocurrency, if capital gains have been made.

The taxpayer is obliged to calculate and pay taxes no later than the end of February of the current year for receipts earned in the previous year, by which time the JOPPD form is to be submitted to the Tax Administration. The form records all transactions (purchases, sales) realized in the previous year and calculates the realized capital gains.

The principle is that for each sale of cryptocurrencies purchased in the last two years, the price difference is calculated. The realized profit is subject to taxation, and the realized loss and transaction costs (commissions) are deducted from the tax base. The tax base is subject to tax at a rate of 10 percent plus the corresponding surtax. For proof of transactions carried out, purchase and sales certificates and transaction cost invoices must be attached.

SAPIENTIA Nova can help you determine your tax liability based on trading and selling cryptocurrencies. Contact us with confidence at crypto@sapientia.hr.The price of our service for natural persons depends on the number of transactions and the complexity of the calculation, and varies from 450 kuna per calculation. You can arrange consultations related to tax issues on cryptocurrencies via crypto@sapientia.hr or by calling +385 01 619 42 00. The price of consultations is 450 kn / hour.

Legal entities and cryptocurrency tax

In 2019, the IASB and IFRS interpretation Committee issued an opinion on the application of international standards to cryptocurrencies, i.e. the application of standards for the records of crypto assets.

IFRS IC concluded that the possession of cryptocurrencies should be calculated according to IAS 38- Intangible assets, unless they are held for sale in the ordinary course of business, in this case IAS 2 – Inventory would apply. “Cryptocurrency trader”- a commodity intermediary could measure its cryptocurrency stocks at fair value minus sales costs.

Changes in value are subject to corporate tax calculation.

SAPIENTIA Nova can help you draw up accounting policies, and determine the tax liability on the basis of trading and selling cryptocurrencies. Contact us with confidence on the crypto@sapientia.hr