Seminari
Trenutno nema seminara
Novosti
SAPIENTIA Nova Vam donosi pregled trenutno otvorenih natječaja financiranih iz fondova Europske unije
Donosimo Vam pregled najvažnijih promjena koje bi trebale stupiti na snagu 1. siječnja 2017. novom poreznom reformom predloženom od stane ministra financija Zdravka Marića.
Nedavne akvizicije u vodnom businessu i sve veći interes za vodom, daju za pravo zakljuciti da je izvorskoj vodi koja privlači strane investitore došlo vrijeme.
Kroz nove financijske proizvode „Mikro zajmovi“ i „Mali zajmovi“ koje će izravno provoditi HAMAG-BICRO mikro, malim i srednjim poduzetnicima na raspolaganju je 25.000.000,00 EUR.
Reference

 


Vizija i Misija

Vizija SAPIENTIA Nove je biti vodeća kompanija po znanju, odnosu s klijentima i uslugama specijaliziranim za financije i računovodstvo ostalih financijskih institucija, posebice u dijelu razvoja regulatornog okvira za potrebe ostalih financijskih institucija u Republici Hrvatskoj i regiji koja nas okružuje.

Misija je stvoriti mrežu znanja, pružiti više, dostići najviše.

Osnovu SAPIENTIA Nove čine ljudi s posebnim znanjima i vještinama koje naši klijenti znaju prepoznati.


Usluge SAPIENTIA Nova

SAPIENTIA Nova svoje usluge pruža trgovačkim društvima, ostalim financijskim institucijama, te nadzornim institucijama.

Razvojna strategija SAPIENTIA Nove usmjerena je istraživanju potreba klijenata s jedne strane, te stjecanju novih znanja i vještina s druge strane, a rezultat je kontinuirano inoviranje usluga i podizanje njihove kvalitete.

Zahvaljujući kadru koji raspolaže znanjem i iskustvom, energijom i voljom, SAPIENTIA Nova može Vam pomoći da ostvarite zacrtane poslovne ciljeve bez obzira da li ste tek počeli sa poslovanjem ili želite vaše dosadašnje poslovanje podignuti na višu razinu.


Specijalistički seminari

SAPIENTIA Nova okuplja predavače s višegodišnjim predavačkim iskustvom, teorijskim znanjima i znanjima iz prakse. Naša zadaća je organiziranje seminara, treninga i radionica koji klijentima pružaju znanje, alate i tehnike kojima mogu unaprijediti svoje poslovanje. Na taj način postajemo odgovorni članovi društva, vodeći računa da je znanje dostupno.


“In house“ seminari, treninzi i radionice

“In house” ili “u kući” odnosi se na termin održavanja seminara, treninga i radionica pripremljenih prema specifičnim potrebama naručitelja na koje dolazi više od nekoliko djelatnika naručitelja, ako ne i cjelokupni tim.
Za njih je karakteristično da se u većini slučajeva održavaju u prostorijama naručitelja, pa od tuda i naziv “in house”. SAPIENTIA Nova d.o.o. priprema takve cjelovite programe i spremna ih je voditi i održavati i u vlastitoj dvorani za prezentacije i prema zahtjevu naručitelja.

“In house“ seminari, treninzi i radionice za potrebe trgovačkih društava mogu biti pripremljeni prema sljedećim temama:
 • Financijski instrumenti: priznavanje, mjerenje, prezentiranje i objavljivanje na temelju MSFI/MRS
 • Računovodstvo zaštite – MSFI/MRS i dosadašnja praksa u Republici Hrvatskoj
 • Leasing – računovodstvena evidencija u društvima korisnicima leasing proizvoda
 • Financijski izvještaji – osnove izvještavanja u skladu s MSFI/MRS Rizici – vrste, mjerenje, prezentiranje i objavljivanje rizika
 • Financije za nefinancijaše – modul 1 – elementi financijskih izvještaja, financijski izvještaji
 • Financije za nefinancijaše – modul 2 – analiza financijskih izvještaja
 • Računovodstvo – business intelligence – računovodstveni procesi, radionice s pitanjima iz prakse
 • Računovodstvene politike – postavke, odabir alternativa, radionica
 • Upravljačko računovodstvo – budgetiranje poslovanja, upravljanje troškovima
 • Međunarodni računovodstveni standardi – predstavljanje određenog standarda prema izboru klijenta
 • Upravljanje osobnim financijama – pomoć djelatnicima u snalaženju s osobnim financijama
 • Ostale financijsko-računovodstvene teme – pitanja iz prakse, prema potrebama pojedine djelatnosti
Svaka od tema može biti prilagođena potrebama izvođenja “in house“ seminara, treninga ili radionica.

Za potrebe naručitelja možemo organizirati stručni seminar za klijente naručitelja kojime bi on pružio svojim klijentima dodatnu uslugu (uslužnost).
Ovakvu vrstu usluge pružili smo, do sada, poduzeću ALD Automotive d.o.o., iz grupacije Societe Generale, koje je na svojim eventima “Financijski doručak“ željelo klijentima pružiti dodatnu uslugu savjeta o određenim financijsko-poreznim pitanjima.

Od samog početka svog rada SAPIENTIA Nova vrlo intenzivno i uspješno djeluje na polju organiziranja i održavanja stručnih savjetovanja, seminara, edukacija i radionica, od kojih se kao najznačajniji dosadašnji projekti navode:


Uvećani prikaz možete pogledati ovdje


Konzultantske usluge

Našim klijentima pružamo znanje, alate i tehnike kojima mogu unaprijediti svoje poslovanje.

SAPIENTIA Nova, uz svoje desetogodišnje iskustvo u području ostalih financijskih institucija, može Vam pružiti pomoć pri start up-u kompanije, određivanju računovodstvenih politika u skladu s MSFI i MRS, rješavanju ključnih elemenata interne kontrole, donošenju odluka o načinima financijsko-računovodstvenog praćenja ulaganja ili efekata primjene pojedinih vrsta ugovora na Vaše financijske izvještaje, te konzaltingu u području poslovnih ugovora.


Uvećani prikaz možete pogledati ovdje


Priprema regulatornog okvira

SAPIENTIA Nova čine stručnjaci s desetogodišnjim iskustvom u području ostalih financijskih institucija, te autorskim djelima kao što su podzakonski akti vezani za zakonodavstvo fondova, kako mirovinskih tako i investicijskih.

Izdvajamo neke od radova:
 • Pravilnik o sadržaju izvješća dioničara i imatelja udjela u fondu i  vođenju    poslovnih knjiga društva za upravljanje investicijskim fondovima
 • Pravilnik o načinu prijenosa računa člana obveznog mirovinskog fonda
 • Pravilnik o izračunu neto vrijednosti imovine mirovinskih fondova
 • Pravilnik o vrednovanju imovine i obveza mirovinskog fonda
 • Projekt sektora kontrole i naplate pod radnim naslovom “Novčani tijek i pripadajuće evidencije jedinstvenog računovodstva u sustavu obveznog mirovinskog osiguranja temeljem individualne kapitalizirane štednje”

Kroz pripremu regulatornog okvira želimo pružiti društvu i zajednici, te cijeloj regiji sinergijske efekte razvoja financijskog tržišta.
Posebice smo specijalizirani za regulativu investicijskih fondova, leasinga i factoringa.


OFI FOKUS - newsletter

OFI Fokus donosi vijesti vezane za poslovanje ostalih financijskih institucija, te nadzornih tijela u regiji. OFI Fokus je način da se poslovne klijente SAPIENTIA Nove obavijesti o zakonskim odredbama koje su aktualne u određenom vremenskom razdoblju, te da se određena tema iz djelatnosti ostalih financijskih institucija predstavi svim korisnicima.
Newsletter dolazi k Vama u PDF formatu putem maila.
Na e-mailing listu se možete pridružiti dostavljanjem e-mail poruke sadržaja “OFI Fokus–emailing lista“ na e-mail adresu sapientia@sapientia.hr ili registracijom na www.sapientia.hr.


Knjigovodstvene usluge i usluge interne revizije

Naše usluge u području knjigovodstveno-računovodstvenih usluga utemeljene su na dugogodišnjem iskustvu stoga Vam možemo ponuditi neku od sljedećih usluga:
 • Osnivanje kompanije (Company Formation)
 • Administracija (Administration)
 • Cash & credit management (Cash & Credit Management)
 • Obračuni plaća (Payroll Services)
 • Pravno i porezno savjetovanje (Legal & Tax consulting)
 • Naplata potraživanja od kupaca (Debt collection)
 • Kontroling (Controlling)
 • Financijsko računovodstvo (Financial accounting)
 • Upravljačko izvještavanje (Management Reporting)
 • Interna revizija (Internal Audit)

Nešto o stalnim trenerima/konzultantima
SAPIENTIA Nova d.o.o.


Mirjana Marinković direktorica je društva SAPIENTIA Nova d.o.o., Zagreb, te članica Uprave SPECIJALIST d.o.o., Zagreb. Diplomirala je 1998. godine na Ekonomskom fakultetu Zagreb, te nakon toga nastavila formalno obrazovanje na poslijediplomskom znanstvenom studiju smjera računovodstvo, revizija i financije. Dobitnica je Godišnje nagrade Prof.dr.sc. Ferdo Spajić. Profesionalni je TQ Trainer. Desetogodišnja karijera joj je vezana za fondove.
1997. godine započinje svoju karijeru u EXPANDIA Invest za upravljanje investicijskim fondovima kroz proces Kuponske privatizacije u Republici Hrvatskoj, sve do CAIB Investa za upravljanje investicijskih fondovima gdje je obavljala dužnosti Voditeljice odjela financija i računovodstva. U suradnji s INCENDO d.o.o. sudjeluje u razvoju programskog rješenja za investicijske fondove, FMC.Invest, te sudjeluje na WinDays 2006 kao predavač.

Specijalnost joj je start-up kompanije, pa je u tom smislu odabrala i pokrenuti vlastiti poduzetnički poduhvat, SAPIENTIA Nova d.o.o. za poslovno savjetovanje i analizu poslovanja poduzeća. Kako neke stvari ne dolaze same, a ideja i poduzetničkog duha joj ne nedostaje, tako je pokrenula portal SPECIJALIST.HR za tržište financijskih stručnjaka.
Najviše od svega na svijetu voli kćer Hanu.

Sandra Kalanj manager je odjela knjigovodstvenih i konzultantskih usluga društva SAPIENTIA Nova d.o.o. a dolazi s pozicije voditeljice računovodstva holdinga Proficio d.d.
Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 2000. godine, te posjeduje zvanje Ovlaštenog računovođe. Dobitnica je nekoliko priznanja stručne javnosti (ZRIFD Zagreb, HZRIFD). Od 1999. godine do 2009. godine radila je za EXPANDIA Invest d.o.o., današnji Proficio d.d. Sandra postaje voditeljica računovodstva AIM d.o.o./Proficio d.d. a društvo izrasta u holding.
Kao predstavnik vlasnika sudjelovala je u radu nekoliko nadzornih odbora i bila predsjednik jednog revizorskog odbora. 2007. godine vodila je projekt preuzimanja javnog dioničkog društva Proficio d.d. od strane management društva.
Sandra je ekspert u području poreza, konsolidacije te nekretnina, a dobar je poznavatelj radnog i trgovačkog prava.
Ponosna je majka dvoje djece, djevojčice Une i dječaka Brune.

Maja Marchig-Đurđić stručna je suradnica u u knjigovodstvenom odjelu društva SAPIENTIA Nova d.o.o.
Na sadašnju poziciju dolazi s pozicije višeg računovođe u Imago reklamnoj agenciji. Maja ima preko 15 godina iskustva u pružanju računovodstvenih i poreznih usluga za tvrtke i pojedince, a trenutno priprema završni rad na RRiF Visokoj školi za financijski menadžment.
Stekla je značajno iskustvo u financijskom računovodstvu u međunarodnom okruženju (Hrvatsko-američko društvo, TMF Croatia d.o.o.), građevinskoj i brodograđevnoj industriji.
Majine specijalnosti su računovodstvo neprofitnih organizacija, porez na dohodak i primjena ugovornog i trgovačkog prava.
Svoje slobodno vrijeme obično posvećuje obitelji, te pisanju poezije i čitanju.
 References - English version
Login
Anketa
Smatrate li da će predložene promjene najavljene poreznom reformom imati pozitivan učinak na rast BDP-a?
da
ne
ne znam