Hvala vam!!!

MI SMO PRVACI! SRETNO VATRENI!!!

,

ESIF Krediti za rast i razvoj

„ESIF Krediti za rast i razvojje financijski instrument za koji sredstva osiguravaju Europski strukturni i investicijski fondovi (ESIF) i poslovne banke, u omjeru 50:50, i iz kojeg se financiraju nove dugoročne investicije malih i srednjih poduzetnika.

U provedbi ovog financijskog instrumenta sudjeluju tri poslovne banke: Erste&Steiermärkische Bank d.d., Privredna banka Zagreb d.d. i Zagrebačka banka d.d., koje je za provedbu ovlastila Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR), kao upravitelj ESIF sredstava imenovan od Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.

Read more

Nova minimalna plaća za 2018.

Za 2018. godinu primjenjuje se nova svota minimalne bruto plaće. Vlada RH je utvrdila visinu minimalne plaće za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine u bruto svoti od 3.439,80 kuna, a odnosi se na puno radno vrijeme. Nova minimalna plaća će se obračunavati za mjesec siječanj, a uobičajeno će se isplaćivati u veljači. Najniža plaća za nepuno radno vrijeme utvrđuje se razmjerno minimalnoj plaći za puno radno vrijeme i satima rada na koje je radnik prijavljen. Tako radniku zaposlenom na nepuno radno vrijeme (pola radnog vremena) od 20 sati tjedno minimalna plaća ne može iznositi manje od 1.719,90 kn mjesečno.

Read more

Proces start-up kompanije

Sve više ljudi odlučuje se za ulazak u samostalno poduzetništvo nakon višegodišnjeg iskustva i suradnje na lokalnom ili EU tržištu putem kontakata, ili uz sjajnu energiju i start-up ideju.

Trend otvaranja start-up poduzeća, tj. mikro poduzeća (do 9 zaposlenih) je u stalnom porastu. Ulazak u Europsku uniju uz jednostavniji pristup i izlazak na tržište, te razvoj tehnologije i znanja gdje upravo start-up poduzeća donose nove ideje i vrijednosti svakom gospodarstvu, prisutan je i u RH.

Read more

Porez na dohodak

PRIJAVA POREZA NA DOHODAK FIZIČKIH OSOBA

  1. REZIDENTNOST U POREZNOM SMISLU

Građanima se smatraju fizičke osobe koje mogu biti obveznici:

  • poreza na dohodak od nesamostalnog rada po osnovi primitka plaće i mirovine (radnici i umirovljenici), u zemlji i inozemstvu
  • poreza na dohodak od drugog dohotka (autori, umjetnici, učenici/studenti, članovi skupštine nadzornog ili upravnog odbora, te trgovački putnici koji uključuju i agente, akvizitere, tumače, prevoditelje, turističke djelatnike, konzultante, sudske vještake i druge slične djelatnosti kad im se primici za rad ne isplaćuju kao plaća, dohodak ne utvrđuju na temelju propisanih poslovnih knjiga i nisu osigurani po osnovi obavljanja tih djelatnosti),

Read more