Što poslodavci trebaju zadovoljiti da dobiju 3.250 kuna pomoći po zaposlenom – NAJAVA – MOGUĆE IZMJENE

TKO IMA PRAVO NA POMOĆ

Poslodavci iz djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pića, poslodavci iz prijevoza i skladištenja, radno intenzivne djelatnosti unutar prerađivačke industrije i to tekstil, odjeća, obuća, koža, drvo i namještaj, te svi poslodavci koji ne smiju raditi zbog odluka stožera civilne zaštite kao i ostali poslodavci koji mogu dokazati da su im zbog koronavirusa nastupile posebne okolnosti na poslovanje. Od onih koji nisu zatvoreni odlukom države, kako bi dobili pomoć, poslodavci će u svom zahtjevu morati dokazati pad aktivnosti zbog pandemije. Jedan od uvjeta za potporu je da je poslovna aktivnost pala za 20 posto u odnosu na prošlu godinu za što će trebati podnijeti dokaz i izjavu.

Mjeru ne mogu koristiti početnici koji su registrirali poslovni subjekt unazad 12 mjeseci i koriste sredstva za samozapošljavanje, no mogu mikropoduzeća i obrtnici kod kojih je zaposleno do 10 radnika.

Minimalac na teret države neće dobiti tvrtka ako je postotak pada zaposlenosti veći od 40 posto kod poslodavaca koji zapošljavaju deset radnika, zatim ako je veći od 20 posto za mala poduzeća, 15 posto za srednja poduzeća i 10 posto za velikog poduzetnika. Petak 20 ožujka ostavljen je kao rok nakon kojega će država provjeravati broj zaposlenih od toga dana do dana predaje zahtjeva za potporu.

Poslodavcima je za vrijeme korištenja mjere zabranjeno zapošljavati strance.

GDJE

Za dodjelu potpore potrebno je ispuniti i dokazati jedan od navedenih razloga. Tvrtke i lokali kojima je zabranjen rad trebaju samo dostaviti presliku odluke stožera o zabrani rada. Zahtjevi će se od ponedjeljka predavati on-line, svi će obrasci biti na stranicama Zavoda za zapošljavanje. LINK

KOLIKO

3250 kuna po radniku koji radi u punom radnom vremenu te 1625 kuna za nepuno radno vrijeme.

OSTALO

Svi koji dobiju potpore za zapošljavanje moraju održati broj zaposlenih utvrđen na dan podnošenja zahtjeva u dvostrukom vremenu od korištenja potpore. Za mjesec dana potpore zaposlenost mora biti ista dva mjeseca.

Cijelo vrijeme poslodavac treba isplatiti ostatak plaće. Primjerice, ako radnik ima 6.500 kuna neto plaću, poslodavac treba osigurati još 3.250 kuna na Vladinu pomoć. Doprinose i porez na tu plaću, poslodavac neće morati plaćati također do tri mjeseca, ali oni dolaze na naplatu kasnije, a država ne želi otpisati ta davanja iako su to tražili poslodavci.

Primjer kalkulacije plaće:
– neto 6.500
– osobni odbitak 4.000
– prirez Zagreb 18%
Redovni obračun plaće Obveze poslodavca ako dobiva potporu u iznosu 3.250 kn neto po zaposleniku
Redovno dospijeće Odgođeno dospijeće
1 Bruto 1 9.359,66
2 Doprinosi iz plaće 1.871,93 1.871,93
MIO I 15,00% 1.403,95
MIO II 5,00% 467,98
3 Dohodak – plaća umanjena za doprinose (1-2) 7.487,73
4 Osobni odbitak 4.000,00
5 Oporezivi dio dohotka – osnovica za porez (3-4) 3.487,73
24% 837,06
6 Porez na dohodak – ukupno 837,06 837,06
7 Prirez na porez (18%) 150,67 150,67
8 Neto plaća 6.500,00 3.250,00
9 Doprinos za zdravstveno 16,50% na plaće posloprimaca 1.544,34 1.544,34
UKUPNI IZDATAK PODUZEĆA ZA ZAPOSLENOG I PLAĆANJE OBVEZA PODUZEĆA 10.904,01 3.250,00 4.404,01

Izvori:

https://www.vecernji.hr/biznis/doznajemo-sve-osnovne-uvjete-za-isplatu-minimalnih-placa-1387105

https://www.24sata.hr/news/ovo-su-svi-kriteriji-da-bi-dobili-3250-kuna-pomoci-od-vlade-682080

https://www.tportal.hr/biznis/clanak/evo-sto-poslodavci-trebaju-ispuniti-da-bi-od-drzave-dobili-3250-kuna-pomoci-po-zaposlenaom-20200319

SAPIENTIA Nova informacije klijentima (COVID-19 – MJERE; 19.03.)

Poštovani klijenti,

19.03.2020. godine Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske donio je Odluku o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja koja stupa na snagu s danom donošenja.
Protuepidemijske mjere koje se nalažu ovom Odlukom su zabrana održavanja svih javnih događanja i okupljanja više od 5 osoba na jednom mjestu te obustava rada u djelatnosti trgovine osim prodaje nužnih artikala kao što su hrana i lijekovi. Opširnije informacije koji poslovni subjekti i pod kojim uvjetima nastavljaju s radom dostupne su na stranicama Porezne uprave: LINK

Porezna uprava objavila je Obavijest obveznicima fiskalizacije o postupanju kod prijave podataka o privremenom zatvaranju poslovnica ili promjene radnog vremena prema kojoj poduzetnici trebaju provesti promjenu podataka u ePoreznoj i u slučaju izmjena uzrokovanih COVID19 protuepidemijskim mjerama. Uputa Porezne uprave je da se prilikom dostavljanja podataka o promjenama u predviđenom polju Napomena navede od kada se ta promjena stvarno primjenjuje.
LINK: OBAVIJEST OBVEZNICIMA FISKALIZACIJE

​​Želimo Vam puno zdravlja i “korona-virus-free” period koji je pred nama!

SAPIENTIA Tim

SAPIENTIA Nova informacije klijentima (COVID-19 – MJERE; 17.03.):

Poštovani klijenti,

Podsjećamo na našu obavijest od 12.03. (http://sapientia.hr/covid-19-mjere/) te donosimo dodatne informacije u cilju što kvalitetnije usluge našeg servisa, informiranosti, te svođenja rizika zaraze na najmanju moguću mjeru.

S obzirom da naša profesija ne spada u prvu liniju obrane, osjećamo odgovornost prema ljudima na koje je ovih dana pao taj teret, naši liječnici, medicinske sestre, tete u dućanima, ljekarnici… Naša je dužnost ne otežavati njihov posao, odnosno ponašati se odgovorno i prema uputama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. U tom cilju podsjećamo na mogućnost beskontaktnog funkcioniranja naše profesije i Vašeg poslovanja.

Dodatno Vas želimo ohrabriti u Vašem poslovanju i prevladavanju krize, te Vam ovim putem objavljujemo da ćemo solidarno učiniti sve da Vam pomognemo u provođenju mjera za pomoć gospodarstvu u oporavku od negativnih posljedica pandemije koronavirusom. Pratimo objave Vlade, te Vam dostavljamo današnji usaglašeni paket mjera i ostale relevantne informacije ovdje.

Pored mjera Vlade, donosimo i pregled mogućnosti vezano za radne odnose, stručnog časopisa RRIF, koji možete pročitati u cijelosti ovdje.

Pratit ćemo upute o provedbi, te Vas suportirati u provođenju mjera. Obratite nam se s povjerenjem. Našu uslugu provedbe mjera za pomoć gospodarskom oporavku nećemo naplatiti, jer vjerujemo da Vam je i takva pomoć dobrodošla.

SAPIENTIA Nova ima pristup svim podacima i ePoreznim servisima svih svojih klijenata te će nesmetano koristiti elektroničke usluge poreznog sustava. Ukoliko imate potrebu samostalno komunicirati s poreznom upravom, molimo Vas da slijedite izdane upute od strane porezne uprave o preventivnim mjerama zaštite od bolesti uzrokovanih koronavirusom (COVID-19):

https://www.porezna-uprava.hr/Stranice/Vijest.aspx?NewsID=2867&List=Vijesti

Želimo Vam puno zdravlja i “korona-virus-free” period koji je pred nama!

SAPIENTIA Tim

Covid-19 mjere

Poštovani klijenti,

s obzirom na dnevne promjene situacije vezano za Covid-19 zamolili bismo Vas za malo pažnje i suradnju kako bismo zajednički sveli rizik od zaraze na najmanju moguću mjeru.
Kako smo mi knjigovodstveni, savjetodavni i financijski savjetnik za veći broj klijenata te se u našem uredu dnevno dostavljaju dokumenti, održavaju sastanci, te ga i nas 10-ak koristi za uredovne potrebe, vjerujemo da postoji blagi rizik prijenosa virusa. Kako bismo ga umanjili i sveli na najmanju moguću mjeru predlažemo Vam da u narednim danima Vašu poslovnu dokumentaciju i sve informacije dostavljate putem emaila, telefonski, porukama, putem cloud servisa i drugim načinima beskontaktnog prijenosa.

U svakom slučaju stojimo Vam u potpunosti na raspolaganju kao i do sada. Ured će do daljnjeg raditi od 9 do 17 sati, kao i obično, a ukoliko se situacija promijeni, bit ćemo slobodni odmah Vas obavijestiti o tome.
U sljedećoj mogućoj fazi, organizirat ćemo rad od kuće, za što smo se već i sada pripremili, kako bismo nesmetano pružali naše usluge.

Ostajemo Vam na raspolaganju za sve dogovore. Molimo Vas da nas obavijestite ukoliko se situacija u Vašim uredima i osobnom statusu promijeni, a kako bismo i mi mogli pravovremeno reagirati na promjenu.

Želimo Vam puno zdravlja i “korona-virus-free” period koji je pred nama!

SAPIENTIA Tim

Neoporezivi primici za koje je potrebno predati JOPPD na dan isplate ili sljedeći dan

Od 1. siječnja 2020. za neoporezive primitke:

  • Prigodne nagrade (božićnica, naknada za godišnji odmor i sl.)

  • Novčane nagrade za radne rezultate i drugi oblici dodatnog nagrađivanja radnika (dodatna plaća, dodatak uz mjesečnu plaću i sl.)

  • Naknade za podmirivanje troškova ugostiteljskih, turističkih i drugih usluga namijenjenih odmoru radnika prema propisima ministarstva nadležnog za turizam

  • Naknade za troškove redovne skrbi djece radnika isplaćene na račun radnika temeljem vjerodostojne dokumentacije ustanova predškolskog odgoja te drugih pravnih ili fizičkih osoba koje temeljem posebnih propisa i odluka nadležnog tijela skrbe o djetetu predškolske dobi

  • Premije dopunskog i dodatnog zdravstvenog osiguranja na temelju vjerodostojne dokumentacije

Obrazac JOPPD podnosi se na dan isplate ili sljedeći dan. To znači da se za navedene neoporezive primitke Obrazac JOPPD ne može više predati najkasnije do petnaestog dana u mjesecu za primitak koji je ostvaren/isplaćen u prethodnom mjesecu.

Nova svota zaštićenog dijela plaće od ovrhe u 2020. godini

U 2020. godini neto plaća za provedbu ovrhe iznosi 6.434,00 kn. Iznos prema DZS prestavlja prosječnu mjesečno isplaćenu neto plaću po zaposlenome u pravnim osobama RH za razdoblje siječanj – kolovoz 2019.

Temeljem striktnih pravila iz Ovršnog zakona (osim ako nije riječ o alimentaciji) ako je radnikova (ovršenikova) neto plaća:

I. veća od 6.434,00 kn, od ovrhe je izuzet iznos u visini dvije trećine prosječne neto plaće, što znači da mu se može plijeniti sve iznad 4.289,33 kn (6.434,00 / 3 x 2);

II. manja od 6.434,00 kn, od ovrhe je izuzeta svota (dvije varijante):

  a. od 4.289,33 kn – dakle, u slučaju ako je neto plaća radnika veća od 5.719,10 kn (svota koja je izračunana temeljem Ovršnog zakona: 3/4 neto plaće radnika = 2/3 prosječne neto plaće), a manja (ili jednaka) od 6.434,00 kn – mora se plijeniti sve iznad 4.289,33 kn,

  b. u visini 3/4 neto plaće ovršenika (radnika) – dakle, u slučaju ako mu je neto plaća manja (ili jednaka) od 5.719,10 kn – smije se plijeniti samo 1/4 radnikove neto plaće.

Navedena svota plaće (kojom se određuje zaštita od ovrhe) primjenjuje se kod isplata plaća koje se obavljaju u siječnju 2020. i nadalje.

Objavljeni provedbeni propisi iz IV. kruga porezne reforme

U Narodnim novinama br. 1/20. objavljeni su provedbeni propisi s kojima je završen IV. krug porezne reforme. Navedeni propisi su:

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dobit
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak
Pravilnik o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o paušalnom oporezivanju djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o automatskoj razmjeni informacija u području poreza
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o posebnom porezu na motorna vozila
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o trošarinama.

Svi navedeni pravilnici stupaju na snagu 3. siječnja 2020. godine.

Želimo Vam ugodne blagdane ispunjene srećom i ljubavlju, a u nadolazećoj 2020. godini puno osobnih i poslovnih uspjeha!

NOVOSTI U POREZNIM PROPISIMA OD 2020.

U Narodnim novinama br. 121/19. od 11. prosinca 2019. Objavljeni su zakonski tekstovi koji se odnose na četvrtu fazu porezne reforme, a oni bitni za financijsku praksu jesu:

Neke od bitnih promjena koje će biti u primjeni već početkom iduće godine prezentirane su u dokumentu Porezne uprave OVDJE, a mi ističemo neke od njih:

 • Osnovni osobni odbitak povećan je na 4.000,00 kn i primjenjuje se pri obračunu plaće za prosinac koja se uobičajeno isplaćuje u siječnju.
 • Prag za primjenu postupka oporezivanja prema naplaćenim naknadama povećan je na 7,5 mil kn. Porezni obveznici čija vrijednost isporuka dobara i usluga u 2019. godini nije bila veća od 7,5 mil kn bez PDV-a, koji žele početi primjenjivati postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama od 1. siječnja 2020. godine, moraju o tome najkasnije do 20. siječnja 2020. godine dostaviti pisanu izjavu nadležnoj ispostavi Porezne uprave.
 • Opća stopa PDV-a ostaje 25%, a snižena stopa od 13% primjenjuje se za pripremanje i usluživanje jela i slastica u i izvan ugostiteljskog objekta.
 • U prijavi poreza na dobit za 2019. godinu porezni obveznici koji su ostvarili prihode do 7,5 mil kn izračunavaju predujam poreza na dobit koji se plaća tijekom 2020. godine uz primjenu stope od 12%. Podsjećamo, porez na dobit za 2019. godinu po stopi od 12% plaćaju porezni obveznici koji ostvare prihod do 3 mil kn. Prag od 7,5 mil kn primijenjuje se u postupku podnošenja porezne prijave za porezna razdoblja koja počinju teći od 1. siječnja 2020. godine.
 • Fizička osoba koja obavlja samostalnu djelatnost i obveznik je porez na dohodak, postaje obveznik poreza na dobit ako je u prethodnom poreznom razdoblju ostvarila ukupni primitak veći od 7,5 mil kn. Ostali kriteriji su ukinuti. S obzirom na to da se spomenuti kriterij primjenjuje od 1. siječnja 2020. godine, samo oni obveznici poreza na dohodak koji su ostvarili primitke veće od 7,5 mil kn u 2019. godini po sili zakona postaju obveznici poreza na dobit u 2020. godini.
 • Prag za utvrđivanje osnovice poreza na dobit prema novčanom načelu povećan je s dosadašnjih 3 mil kn na 7,5 mil kn prihoda.
 • Prag za mogućnost paušalnog plaćanja poreza na dobit za neprofitne organizacije povećan je na 7,5 ml kn.
 • Porezni obveznici koji su prestali poslovati po skraćenom postupku bez likvidacije tijekom 2019. godine, ako nisu podnijeli prijave poreza na dobit za razdoblje poslovanja tijekom 2019. godine, obvezni su je naknadno podnijeti. Ti porezni obveznici u obvezi su predati financijska izvješća Fini za potrebe javne objave.
 • Kod otvaranja stečajnog postupka prijava poreza na dobitak podnosi se u roku od 30 dana od isteka poreznog razdoblja. Porezna prijava koja se odnosi na razdoblje od otvaranja do okončanja postupka likvidacije i prijava koja se podnosi na razdoblje od početka poslovne godine do prestanka društva po skraćenom postupku bez likvidacije podnosi se u roku od 8 dana od isteka poreznog razdoblja.

 

Uredba o visini minimalne plaće za 2020. godinu

Na temelju članka 6. Zakona o minimalnoj plaći (Narodne novine, broj 118/18), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 31. listopada 2019. godine donijela Uredbu o visini minimalne plaće.

Visina minimalne plaće za razdoblje od 1. siječnja 2020. godine do 31. prosinca 2020. godine utvrđuje se u bruto iznosu od 4.062,51 kuna.

Izvor: Narodne novine>>