Proces start-up kompanije

Sve više ljudi odlučuje se za ulazak u samostalno poduzetništvo nakon višegodišnjeg iskustva i suradnje na lokalnom ili EU tržištu putem kontakata, ili uz sjajnu energiju i start-up ideju.

Trend otvaranja start-up poduzeća, tj. mikro poduzeća (do 9 zaposlenih) je u stalnom porastu. Ulazak u Europsku uniju uz jednostavniji pristup i izlazak na tržište, te razvoj tehnologije i znanja gdje upravo start-up poduzeća donose nove ideje i vrijednosti svakom gospodarstvu, prisutan je i u RH.

Read more

Porez na dohodak

PRIJAVA POREZA NA DOHODAK FIZIČKIH OSOBA

  1. REZIDENTNOST U POREZNOM SMISLU

Građanima se smatraju fizičke osobe koje mogu biti obveznici:

  • poreza na dohodak od nesamostalnog rada po osnovi primitka plaće i mirovine (radnici i umirovljenici), u zemlji i inozemstvu
  • poreza na dohodak od drugog dohotka (autori, umjetnici, učenici/studenti, članovi skupštine nadzornog ili upravnog odbora, te trgovački putnici koji uključuju i agente, akvizitere, tumače, prevoditelje, turističke djelatnike, konzultante, sudske vještake i druge slične djelatnosti kad im se primici za rad ne isplaćuju kao plaća, dohodak ne utvrđuju na temelju propisanih poslovnih knjiga i nisu osigurani po osnovi obavljanja tih djelatnosti),

Read more